วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พาราโบลา


สมการพาราโบลา
หากท่านได้สมการเช่นนี้กราฟที่คุณจะได้มาจะเป็นรูปพาราโบลาซึ่งลู่ไปตามแกน Y
และ ถ้าข้างหน้า c เป็น + กราฟจะลู่ไปตามแกน Y+

ถ้าข้างหน้า c เป็น - กราฟจะลู่ไปตามแกน Y-

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วงกลม

วงกลม


อันดับแรกเรามาดูสมการกันก่อนสมการวงกลมหากโจทย์ให้สมการมาในรูปนั้นเราควรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานก่อน


เมื่อเราได้สมการมาตรฐานมาแล้วเราก็จะสามารถหาจุดศูนย์กลางได้สูตรหาจุดศูนย์กลางวงกลม


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สูตร เรขาคณิตวิเคราะห์สูตรค๊าบบบ

จุดกับเส้นตรง